С огомен интерес премина 25-тия Конгрес на Европейската Академия по дерматология и венерология (EADV), който се проведе във Виена между 28-ми септември и 2-ри октомври 2016 г. Това е едно от най-значимите събития, събиращо участници от цял свят.

Над 10000 души посетиха тазгодишния конгрес, на който бяха докладвани всички новости и постижения в диагностиката и лечението на кожните болести, на сексуално предаваните болести, както и някой аспекти на анти-ейджинг медицината, иновации при биологичните и други терапии. Бяха обсъдени и най-належащите проблеми и предизвикателства при кожните болести, увеличаващите се случаи на инфекциозни венерологични болести и глобални проблеми на нарастващата антибиотична резистентност.
На конгреса беше подчертана значимостта на проактивното лечение на екзема във фаза на ремисия. Бяха дадени бъдещи насоки в лечението на екзема – проблем с висока социална значимост и широко разпространение сред населението.

borola