Фотодерматит (слънчев дерматит)

Освен изгаряне на кожата при продължителна експозиция, слънчевата светлина може да предизвика и други дерматологични проблеми. Сред тях се откроява т.нар. фотодерматит (слънчев дерматит).

Слънчев дерматит – специфична форма на контактен дерматит

Естеството на кожните проблеми при фотодерматит говори за класическа форма на екзема. Заболяването протича с раздразнение и възпаление на кожата. Заради специфичните причини за появата му учените разглеждат фотодерматита като форма на т.нар. контактен дерматит.

Среща се в две форми – фотоиритативен и фотоалергичен контактен дерматит. Разликата между тях се състои в механизма на протичане на кожната реакция. Фотоалергичният контактен дерматит протича по механизма на алергичните реакции. Повишава се чувствителността към слънчевата светлина, тя се възприема като алерген и всяко излагане на нея води до свръхреакция на имунната система.

Разпространение на фотодерматит

Двете форми на фотодерматит засягат предимно хора със светли коси и очи и светла кожа. При качествена слънцезащита и умерено излагане на слънце проявите на фотодерматит са много редки. Това е причината от слънчев дерматит да страдат по-малко хора в сравнение с другите форми на екзема.

Причини за поява на фотодерматит

Слънчев дерматит се развива основно при продължително излагане на слънце. Някои фактори обаче предразполагат към възпалителни кожни реакции дори след краткотрайна експозиция на УВ-лъчи. Причината е в това, че те повишават чувствителността на кожата към слънчева светлина. Най-често като фотосенсибилизиращи субстанции действат:

  • естествени за организма продукти като порфирините
  • някои медикаменти
  • локално прилагани върху кожата препарати

Те предизвикват подобна на слънчево изгаряне възпалителна кожна реакция.

Слънчев дерматит – симптоми

Оплакванията при фотодерматит са подобни на класическите симптоми при останалите форми на екзема:

  • зачервяване на кожата (еритема)
  • поява на обрив
  • силен сърбеж и пареща болка

Протичане на фотодерматит

Първоначалната реакция е свързана със зачервяване на кожата и силен сърбеж. По-късно се появява обрива и възпалението, предизвикано и от чесането на кожата, и от свръхреакцията към слънчевите лъчи.

Симптомите се появяват бързо след излагане на слънце. В някои случаи отшумяват в рамките на ден-два, а в други са налице по-дълго време в зависимост от това дали се развива остра или хронична форма на слънчев дерматит.

Лечение на фотодерматит

Лечението на проявите включва основно локална терапия с продукти, съдържащи емолиенти и хидратанти. При по-тежки случаи се прилага фототерапия за намаляване чувствителността на кожата към УВ-лъчи или системна терапия със стероиди и имуносупресори (основно при фотоалергичен дерматит).

За профилактика на фотодерматит от ключово значение е да се прилага качествена слънцезащита, а излагането на слънце да е винаги умерено и никога прекалено продължително.