Според тежестта на заболяването се използват следните средства: хидратанти и емолиенти, кортикостероиди, комбинация от кортикостероид и антибиотик, калциневринови инхибитори.