Екземата е кожно заболяване с изразена генетична предразположеност. За развитие на заболяването имат значение и имунологични нарушения (промен имунологичен баланс между Тh1 и Тh2 клетките в посока към Тh2 реактивност), повишена чувствителност към бактериални, вирусни и гъбични кожни инфекции, увеличена продукция на IgЕ, нарушена кожна бариера и др. В над 90% от случаите в засегнатите участъци се изолира бактерията Staphylococcus aureus.