Системната терапия повлиява цялото тяло (за разлика от локално лечение). Прилага се в по-тежките случаи на екзема. Поради значителните им нежелани ефекти, те се прилагат само при липса на ефект от локалните средства.