Атопичен дерматит и контактен дерматит са едни от най-често поставяните диагнози в дерматологичната практика през последните години. Проявите на двете най-често срещани форми на дерматит (екзема) са много сходни, поради което те често се бъркат. Именно това ни провокира да ги разгледаме успоредно и да посочим основните прилики и разлики между тях. Преди това обаче, нека положим здрава основа, като се запознаем накратко с характерните особености на двете кожни състояния.

Накратко за атопичен дерматит

Проявите на атопичен дерматит се провокират от генетичен проблем, известен като атопия. Имунната система при хора с този проблем е склонна към свръхреактивност и погрешно разпознаване на нормални дразнители като заплаха за организма. Това е причината оплакванията от атопичен дерматит често да са налице успоредно с други атопични прояви като алергичен ринит, астма и хранителна алергия. Кожните прояви на атопията са свързани с мутация в гена, кодиращ кожния белтък филагрин. Вследствие на тази мутация се нарушава връзката между епидермалните клетки и бариерната функция на кожата. От една страна, тя много лесно губи вода, а от друга – различни алергени от въздуха могат да навлязат безпрепятствено в кожата и да предизвикат възпаление.

Най-важното за контактен дерматит

Тази форма на екзема се развива непосредствено след контакт с вещество, което имунната система възприема за заплаха (алерген). Обикновено алергична реакция, с която отговаря организмът, е провокирана от контакта на кожата с:

метални предмети, съдържащи никел
• определени съставки в козметичните продукти, перилните и почистващи средства, и медикаментите за локално приложение
• домашен прах, козина на домашни любимци, растения с покрити с мъх листа

Важно е да се направи уточнението, че симптомите на кожното заболяване засягат само онези участъци от кожата, които са били в пряк контакт с алергена.

Прилики между атопичен и контактен дерматит

Основните прилики между атопичен дерматит и контактен дерматит са свързани с външните им прояви. Поради тази причина точна диагноза се поставя трудно и двете състояния може да се объркат, когато се разчита само на вида на кожните симптоми.

За да не сме голословни, ще посочим, че и за двете форми на дерматит са в сила следните особености:

• хронични рецидивиращи прояви на заболяването (редуване на периоди на обостряне и на затишие на оплакванията)
• сърбеж
• силно зачервяване на кожата (еритема)
• подмокряне (сълзене) на кожата

Разлики между атопичен и контактен дерматит

Разликите между двете форми на дерматит са много повече от приликите. Ще се убедите в това в редовете по-долу.

Причини за появата

Като най-съществена разлика между атопичен и контактен дерматит се посочват причините за появата на двете състояния.
Без генетична предразположеност, без мутация в гена за филагрин и без повишена пропускливост на кожата за алергени, човек не може да развие атопичен дерматит.
Контактният дерматит от своя страна е резултат от реакция на кожата към определени дразнители, с които тя е в директен контакт. Както вече споменахме като такива действат най-вече метални части от облеклото и накитите (най-вече никелираните повърхности), някои съставки на козметиката и дезинфектиращите препарати, и битовите алергени.

Възраст на страдащите

Разлика в проявите на атопичен и контактен дерматит се отчита и по отношение възрастта на засегнатия. В болшинството от случаите страдащите от атопичен дерматит са малки деца – до 6-годишна възраст. Контактен дерматит се среща много по-рядко в тази възрастова група.

Локализация на симптомите

Разположението на кожните изменения също е различно при двете водещи форми на дерматит. Атопичната форма засяга предимно флексорните зони на тялото (вътрешната част на лакътя, зад коляното, зад ушите, по шията и др.). Контактният дерматит от своя страна се проявява единствено в зоните на кожата, които са били в контакт с дразнителя, т.е. възможно е да се появи навсякъде по тялото.

Висококвалифицирана лекарска помощ при съмнение за атопичен дерматит или контактент дерматит

Отчитането на характерните особености на двете водещи форми на дерматит не е самоцел. От съществена важност е това да се направи, за да се диагностицира правилно състоянието на пациента. Поставянето на правилна диагноза на свой ред е предпоставка за предприемането на адекватни мерки за трайно подобряване вида на кожата.

Ние от екипа на програма Лекзема горещо препоръчваме на всички, които имат подозрение, че са попаднали в плен на някоя от формите на дерматит, да се обърнат към нашите специалисти дерматолози. Благодарение на високата си ерудиция и солиден професионален опит те бързо ще разрешат съмненията. Ще назначат подходящите изследвания и при наличието на дерматит ще съставят адекватен план за лечение.

Единственото, което заинтересованите трябва да направят, за да се възползват от услугите на нашите висококвалифицирани лекари, е да си запишат предварително час на телефоните, обявени в интерактивния ни сайт. Прегледите се провеждат както в клиника „Борола“, разположена в сърцето на София, така и в мрежата от консултативни центрове в цялата страна.

borola