Прилага се при по-тежки и нереагиращи на друго лечение случаи. Използва се облъчване с UV-А, UV-B лъчи или комбинация от тях, както и PUVA-терапия. При нея засегнатата кожа се третира с псорален за повишаване чувствителността й към светлина и се облъчва с UV-A лъчи.