Правилното лечение на екзема и придържането към лекарските препоръки са основният фактор, който може да осигури по-дълги периоди на ремисия. Препоръчват се редовни консултации с лекар за своевременно прследяване на ефекта от лечението.