Клинично проучване доказва ефективността и безопасността на пробиотици при дерматит (екзема). Става ясно, че намалявайки дисбиозата (нарушена чревна микробиота/микрофлора), добрите бактерии подобряват вида и състоянието на кожата. Това разкрива нови хоризонти в лечението на хроничното кожно заболяване, характеризиращо се със силен сърбеж и възпаление на кожата.

Добрите пробиотици биха могли да се използват като допълваща терапия в лечението на дерматит

Това казват учените и предлагат лечение, което да включва пробиотична смес от следните култури:

  • Bifidobacterium lactis (CECT8145)
  • Bifidobacterium longum (CECT7347)
  • Lactobacillus casei (CECT9104)

Изследователите установяват, че с приема само на една пробиотична капсула на ден са налице видими резултати още преди първия месец от началото на лечението. За да проверят ефективността на въпросната пробиотична смес, те провеждат плацебо контролирано двойно сляпо проучване. Включени са 50 пациенти на възраст от 4 до 17 години с лек до умерен атопичен дерматит (SCORAD между 20-40). Тук отваряме една скоба, за да припомним, че SCORAD (от англ. SCORing Atopic Dermatitis) е скала за точкуване и качествена оценка на тежестта на атопичния дерматит. Тя е разработена и одобрена през 1990 г. от група експерти от Европейската работна група по атопичен дерматит.

А сега да се върнем обратно на изследването…

След края на 12-седмичното проуване стойностите на SCORAD:

  • бележат спад със 77% при пациентите в групата, приемала пробиотици, и едва 22,7% в плацебо групата (p <0,001)

В резултат употребата на локални кортикостероиди в групата, приемала пробиотици, намалява. Не са описани сериозни нежелани ефекти от приема на пробиотици, което гарантира безопасността им. По време на проучването пациенти съобщават единствено за лек храносмилателен дискомфорт през първите дни от приема.

В заключение, публикувано в сп. JAMA Dermatology, учените казват, че пробиотиците са безопасни и ефективни. По думите им те трябва да се имат предвид при лечение на деца и подрастващи с умерен атопичен дерматит.

Приемът на пробиотици е един от многото начини за овладяване на дерматит

Можете да разберете кои са останалите, като посетите още сега сайта на програма Лекзема. Той събира на едно място всичко за екземата. На разбираем и достъпен език са разяснени всички важни въпроси, свързани с кожното заболяване. Дадени са и чисто практически насоки за живот без страдание. Информацията е проверена и предадена безпристрастно.

За постигане на цялостна висококачествена грижа за хората с екзема Програмата предлага онлайн консултация и първичен преглед. Повече информация за тях можете да получите на тел.: (+359) 2 983 6211.

borola