Под влияние на локалното приложение на майчино мляко настъпва подобрение в симптомите на екзема при малките деца. Това става ясно от първото рандомизирано клинично проучване по темата. Резултатите са публикувани в International Journal of Dermatology.

Противовъзпалителният ефект на кърмата за пръв път е доказан при лечение на екзема при малките деца

„Публикувани са изследвания за противовъзпалителното действие и лечебната сила на майчиното мляко при локално приложение върху рани. Но сега за пръв път се доказва, че този метод е ефикасен при атопичен дерматит в ранна детска възраст“. Това казват учените, провели проучването, което сравнява ефекта на кърмата с този на хидрокортизон 1% маз.

В изследването са включени 100 деца на възраст под 2 години с умерен до тежък дерматит. Те са разделени в две групи. На едната върху засегнатите кожни области се прилага тънък слой хидрокортизон 1% маз два пъти дневно. На другата – майчино мляко два пъти на ден. Участниците в двете групи имат едни и същи характеристики по отношение тежестта на симптомите и степента на увреждане на кожата. На родителите са дадени едни и същи препоръки за грижа на атопичната детска кожа.

На 1,7, 14 и 21 ден от лечението е извършена клинична оценка на пациентите чрез SCORAD

Това е скала за точкуване и качествена оценка на тежестта на атопичния дерматит. Тя е разработена и одобрена през 1990 г. от група експерти от Европейската работна група по атопичен дерматит (European Task Force on Atopic Dermatitis).

Анализът на резултатите показва, че:

  • няма значими разлики в развитието на атопичния дерматит при двете групи
  • на 21 ден има подобрение във вида и състоянието на кожата при 81,5% от децата, лекувани с майчино мляко, и 76% от децата, на които е прилаган хидрокортизон

Данните от проучването дават на учените основание да заключат, че локалното приложение на майчино мляко е също толкова ефективно, колкото прилагането на хидрокортизон 1% маз. Те категорично препоръчват използването на кърма в алтернативното лечение на атопичен дерматит при деца.

Още насоки и съвети за овладяване симптомите на екзема при малките деца можете да откриете на един клик разстояние в сайта на…

Програма Лекземаwww.lekzema.com. Това е сайт без аналог в българското интернет пространство. Той обединява знанията, информацията и опита на медицинските специалисти, фармацевтичната индустрия, мрежата от клиники и консултативни центрове, и пациентите. Всичко това е подчинено на общата цел за постигането на цялостна висококачествена грижа за хората с екзема. Усилията на всички, свързани с Програмата са свързани с подобряване качеството на живот на пациентите с екзема. Подробна информация за всички предлагани услуги може да бъде получена на тел.: (+359) 2 983 6211.

borola