Екземата е хронично рецидивиращо кожно заболяване, което протича в различни форми. Една от тях – атопичната екзема, или атопичен дерматит, се проявява още в бебешка и детска възраст. Болшинството от засегнатите от атопична екзема са именно деца до 6-годишна възраст.
Въпросът може ли лечението с антибиотици да отключи екзема при деца и бебета отдавна провокира интереса на учените. Днес, на база на поне 20 мащабни клинични проучвания на екзема при децата, отговорът може да бъде даден.

Екзема при децата, провокирана от лечение с антибиотици

Децата, които са подложени на антибиотично лечение през първите 2 години от живота си, са с 40% по-застрашени от атопична и други форми на екзема, спрямо останалите деца. Всеки следващ курс на антибиотично лечение повишава риска от екзема при тези деца с още 7-10%. Приблизително 50% по-висок от нормалния е рискът от екзема при деца, чийто майки са приемали антибиотици по време на бременността. Това са заключенията от първо по рода си обобщаващо изследване, взимащо под внимание всички събрани до момента доказателства за връзката между антибиотичното лечение и екземата при деца.

Важно е да се отбележи, че според проучването рискът от екзема е най-висок при децата, лекувани с някои от групата на т.нар. широкоспектърни антибиотици.

Защо антибиотиците може да провокират екзема при децата?

Обясняването на връзката между антибиотиците и екземата при децата изисква да се изяснят 3 факта:

  • имунната система в детска възраст е незряла и податлива към патологични реакции, включително към развитие на автоимунни състояния
  • антибиотиците унищожават и вредните, и полезните бактерии (пробиотици) в детския организъм. По този начин лишават детската имунна система от възможността да се среща с достатъчно антигени и да си изгражда защита срещу тях. Освен това унищожаването на полезните бактерии допълнително отслабва някои механизми на имунитета и повишава алергичната нагласа на детето
  • екземата е автоимунно заболяване, чиито прояви са изключително зависими от състоянието на имунната система

Тези 3 особености са в основата на взаимовръзката между антибиотичното лечение и проявите на екзема при децата. Това подчертава необходимостта от задължителна консултация с лекар преди да се пристъпи към антибиотична терапия в детска възраст.

borola