Фототерапия е ефективен метод за лечение на различни кожни заболявания в по-тежките им форми. Фототерапията се провежда с дозирано облъчване на кожата с ултравиолетови лъчи (UV-лъчи). Методът се ползва широко за лечение на екзема, включително в най-разпространената й форма – атопичен дерматит.

Фототерапия при екзема може да се прилага в няколко форми:

  • третиране на засегнатите участъци от кожата с UVА-лъчи
  • с UVВ-лъчи
  • с комбинация от UVА и UVВ-лъчи (този комбиниран тип фототерапия се посочва като най-ефективен)

Фототерапия при лечение на екзема

Приложение. Фототерапията може да се прилага при леки, умерени и тежки форми на екзема при възрастни. В детска възраст фототерапия се назначава основно при тежки форми на атопичен дерматит или други сериозни прояви на екзема. Независимо от възрастта на пациента прилагането на фототерапия трябва задължително да е консултирано и назначено от лекар.

Ползи. Дозираното облъчване на засегнатите от екзема зони с UV-лъчи носи доказани ползи за:

  • намаляване на сърбежа
  • потискане свръхактивността на имунните клетки, които отключват кожното възпаление
  • превенция на бактериалните инфекции, каквито често се развиват при раздразнение на атопичната кожа

Рискове. Фототерапията трябва да е правилно дозирана, за да се избегнат потенциалните рискове за здравето на пациента. Те включват сериозно изгаряне на кожата, увреждане на зрението, влошаване протичането на други съпътстващи кожни проблеми и др.

Важно за фототерапията при екзема

Фототерапията обикновено е втори избор за лечение на екзема и се ползва в случаите, когато локалната терапия не дава резултат. Важно е да се отбележи, че тези случаи са сравнително редки. Обикновено локалната терапия дава задоволителни резултати, при по-висока безопасност на лечението в сравнение с фототерапията.
Важно преди започването на фототерапия е да се направи реална оценка на състоянието на кожата и да се прецени съотношението между ползите и възможните рискове. Само така може да се гарантира успехът и безопасността на фототерапията и да се постигне дълъг период на ремисия на екземата.

borola