В тази статия ще разгледаме изследване върху важна тема – по-уязвими ли са хората с атопичен дерматит към тежко протичане на Ковид. То е представено виртуално на Годишната научна среща на Американския колеж по алерия, астма и имунология, и е цитирано от екипа на Pulmonology Advisor.

Атопичен дерматит и тежък Ковид – съществува ли връзка?

За да установят дали хората с атопичен дерматит са в по-висок риск от тежко боледуване от Ковид, изследователи провеждат следното проучване. Екипът учени идентифицира 275 пациенти на Медицинския център на университета „Уекснър” в Охайо и Националната детска болница в Кълъмбъс с Ковид и медицинска история на атопични заболявания. Основната крайна точка на изследването е приемане на пациенти в интензивни отделения. Вторичните точки включват продължителност на престоя в болница, нужда от обдишване с кислород, продължителност на престоя в интензивно отделение и интубация.

Резултатите от проучването показват, че 43% от пациентите с атопични заболявания са били приети в интензивни отделения, в сравнение с 44.7% от пациентите без анамнеза за атопия. Също така, атопичният дерматит не е оказал влияние в останалите крайни точки от проучването, които включват необходимост от допълнителен кислород, степен на интубация и смъртност.

Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) се е наблюдавала по-често при атопични пациенти (38.8%), в сравнение с пациенти без атопично заболяване.

Заключение от проучването

Резултатите от изследването показват, че атопичният дерматит не повишава маркерите за тежест на заболяването при пациенти, хоспитализирани с коронавирус. Данните сочат, че няма статистически значима разлика между пациенти с или без анамнеза за атопичен дерматит, лекуващи се от Ковид в интензивни отделения.

Съвети за хората с атопичен дерматит в условия на пандемия

В условията на пандемия зачестяват въпросите на пациентите с атопичен дерматит относно това дали състоянието им не повишава риска от заразяване и тежко боледуване от Ковид. Въпреки че изследванията на специалистите не отчитат такава тенденция, атопиците трябва да продължават да спазват мерките за защита от заразяване.

Повече съвети за контрол на кожното заболяване в условия на пандемия предоставят специалистите от програма Лекзема. Те ще ви насочат към това как да спазвате висока лична хигиена срещу заразяване с коронавирус, без да влошите състоянието на кожата.

Ще ви помогнат да изберете най-подходящите протективни средства и ще ви дадат насоки как да се грижите за кожата си в условия на социална изолация. Свържете се още сега с екипа на програма Лекзема на тел. (+359) 2 983 6211 , по имейл – office@lekzema.com, или директно задайте въпросите си чрез формата за онлайн консултация. Цялата необходима информация за Лекзема и предлаганите от нея услуги ще откриете на www.lekzema.com.

borola