Тралокинумаб на LEO Pharma показва ефективност при лечение на ендогенна екзема в юношеска възраст. Проучване сочи, че въпросният биологичен препарат се прилага успешно при юноши с умерен до тежък атопичен дерматит (екзема). Резултатите са представени по време на тазгодишната есенна конференция по клинична дерматологичната в САЩ.

Ендогенна екзема в юношеска възраст и тралокинумаб

52-седмичното изследване сочи, че:

  • състоянието на кожата на юношите се подобрява на 16-та седмица от приложението на тралокинумаб в дози от 150 и 300 mg

По-конкретно, изчистване на кожата се наблюдава при:

  • 21,4% от пациентите, лекувани със 150 mg тралокинумаб
  • 17,5% от пациентите, лекувани с 300 mg тралокинумаб

За сравнение, подобен ефект има при едва 4,3% от получавалите плацебо пациенти.

От данните става ясно още, че има 75 или повече процента подобряване във вида и състоянието на кожата при:

  • 28,6% от пациентите, лекувани със 150 mg тралокинумаб
  • 27,6% от пациентите, лекувани с 300 mg тралокинумаб

Този процент при получилите плацебо е едва 6,4.

„След 16-та седмица юношите, получили 150 или 300 mg тралокинумаб без спасителна терапия, показват значително подобрение в сравнение с плацебо. Биологичният препарат оказва положителен ефект както върху симптомите на атопичен дерматит, така и върху качеството на живот“.

Думите са на д-р Ейми Пейлър, която е…

  • координиращ изследовател на изпитването на тралокинумаб (ECZTRA 6 [ECZema TRAlokinumab Trial no. 6])
  • ръководител на департамента по дерматолиогия в медицинския факултет на висшето медицинско училище „Файнберг“ към Северозападния университет в Чикаго, САЩ

Според Марчин Козаржевски, медицински директор на LEO Pharma за Иберийския полуостров:

  • проучването е важно, защото показва, че лекарството е ефективно и при млади пациенти

Тук отваря ме една скоба, за да поясним, че:

Към момента тралокинумаб е първият и единствен одобрен биологичен препарат, насочeн към инхибирането на IL-13. Това е цитокин, който играе основна роля за появата на признаците и симптомите на атопичен дерматит.

Още полена информация за същността и лечението на ендогенна екзема в юношеска възраст има на…

сайта на програма Лекзема www.lekzema.com – единствената по рода си платформа в България, събрала на едно място всичко за екземата. Публикуваните статии са на достъпен и разбираем език, и се обновяват редовно.

Програмата предлага възможност за онлайн консултация, първичен преглед и включване в училище по екзема. Нужно е предварително записване за някои от тях. Повече информация може да бъде получена на тел.: (+359) 2 983 6211.

borola