До изненадващ резултат достигат британски учени, които провеждат изследване с фокус върху екзема/дерматит и вода. Противно на очакванията им омекотяването на водата НЕ води до подобряване на вида и състоянието на кожата. Това се отнася поне за децата. Вижте още подробности в статията.

Дерматит и вода в едно изследване с неочакван резултат

Проучването е проведено в сътрудничество с представител на индустрията за омекотителни инсталации за вода. Освен технически данни и информация, той предоставя и частично финансиране на научния проект. Резултатите са публикувани в сп. PLOS Medicine в изданието от 15 февруари 2011 г.

Изследването тръгва от хипотезата, че твърдата вода изостря симптомите на екзема поради високото съдържание на калций, магнезий и други минерали. Обект на самото изследване са деца на възраст между 6 месеца и 16 години.

За да проверят предположението, учените инсталират системи за омекотяване на вода в 159 английски домакинства от райони с твърда вода. Децата на хората в изследването са с умерена до тежка екзема. Контролната група се състои от други 164 домакинства, които не са използвали система за омекотяване на твърда вода.

Три месеца след инсталиране на системите за омекотяване на водата учените установяват, че…

  • промяната НЕ е довела до полза за децата с екзема в клиничната група

„Щяхме да сме щастливи, ако проучването беше установило полза от прилагането на методи за отстраняване твърдостта на водата. Резултатите обаче са налице и трябва да ги приемем такива, каквито са“. Това коментира Хюел Уилямс, професор по дерматоепидемиология от Нотингамския университет и главен автор на изследването.

Независимо от резултата много родители предпочитат да инвестират в система за омекотяване на вода след края на проучването. Учените обясняват това тяхно решение с факта, че омекотяването на водата има други ползи за здравето.

След проучването за дерматит и вода идва ред на мястото, където може да бъде получена помощ при кожното заболяване

В интернет пространството това е сайтът на програма Лекзема www.lekzema.com – единствената програма у нас, която подпомага деца и възрастни с екзема. Повишава знанието за заболяването, предоставя практически насоки за живот без страдание, оказва емоционална подкрепа на пациентите и близките им.

В основата на Програмата стои идеята за:

  • трансформиране на знанията, информацията и опита в работеща система за контрол и овладяване на екземата
  • справяне с негативното отражение на кожното заболяване върху качеството на живот

С цел осигуряване на цялостна грижа за пациентите висококвалифицираните дерматолози от Програмата провеждат онлайн консултации, прегледи и училища за екзема. По-подробна информация за предлаганите услуги може да бъде получена на тел.: (+359) 2 983 6211.

borola