Упоритите професионални дерматити и екземи са сред най-често срещаните професионални заболявания в клиничната практика. Разпространението им варира в зависимост от сферата на дейност и експозицията на конкретен химичен агент на работното място, като цитираните цифри стигат до 37%. Вижте повече в следващите редове.

Информация за същността и симптомите на честите професионални дерматити и екземи

С термина професионални дерматити/екземи се означава хронично кожно възпаление в резултат на физически фактори на работната среда или на контакта с дразнещо кожата вещество. То се проявява със зачервяване, сърбеж и лющене на кожата на определени зони от тялото. Обикновено най-засегнати са ръцете до китките (65% до 70% от случаите), китките, целите ръце (18% до 30% от случаите), лицето (15,6%) и краката (12%).

Тежестта на симптомите варира при отделните пациенти. В някои случаи контактът с определени вещества провокира растежа на кожни образувания, подобни на подутини, които могат да бъдат злокачествени. При наличие на подобни образувания непременно трябва да се потърси помощ от специалист.

Рискови фактори за развитие на професионални дерматити и екземи

Установени са следните рискови фактори за поява на професионални дерматити/екземи:

 • женски пол
 • активна трудоспособна възраст
 • фамилна обремененост за атопични болести
 • алергия към никел
 • тютюнопушене
 • по-нисък социално-икономически статус
 • прекалено често измиване на ръцете
 • над 10 години трудов стаж

Основни причинители на професионални дерматити и екземи

Трудно е да се установи, кои са най-честите сенсибилизиращи или дразнещи кожата вещества, водещи до професионални дерматити/екземи. Причината е, че констатациите зависят от извадката работници, върху която е проведено изследването.

Към момента можем да посочим следните причини за кожното възпаление:

 • вода
 • хладилни масла и хладилни агенти
 • разтворители
 • никелов сулфат
 • калиев дихромат
 • кобалтов хлорид
 • р-фенилендиамин
 • формалдехид

Диагностициране на професионалните дерматити и екземи

Диагнозата на професионален дерматит/екзема е клинична. Запознаването с медицинската история на пациента позволява на специалиста да установи не само вероятния причинител на кожното възпаление, но и връзката на екземата с работната среда.

Овладяване на професионални дерматити и екземи

При съмнение за професионални дерматити/екземи не се колебайте да се свържете с висококвалифицираните специалисти дерматолози на програма Лекзема. Ерудирани и с богат практически опит зад гърба си, те ще направят нужните изследвания, за да уточнят състоянието ви. В случай че диагнозата бъде потвърдена, те ще назначат най-подходящото за вас лечение, с което ще постигнете дълготрайна ремисия. Ще ви насочат към общите стратегии за активен начин на живот без страдание и ще ви окажат емоционална подкрепа. За повече информация относно предлаганите услуги позвънете на тел.: (+359) 2 983 6211 или изпратете запитване на e-mail: office@lekzema.com.

borola